traume

Traume / vonde hendelser i fortid

Gjenopplever du noe som skjedde i fortiden? Reagerer fremdeles kroppen med ubehag bare med tanken på det som skjedde? 
Ønsker du å endre dette?

Hypnose kan hjelpe deg til å gi slipp på/ få mer avstand til fortidens traume og dårlige opplevelser.

Hos meg vil det viktigste være at du føler deg trygg.
Det er selvsagt du som bestemmer tema. Vi går ikke detaljert inn i hendelser.
Målet er å roe ned kroppen og skape avstand til hendelsen slik at du lettere kan ha fokus på det som skjer no og i fremtiden. 

Tema kan være: mobbing, ulykker, en skremmende eller ubehagelig opplevelse.

Hypnoterapi kan bidra til at du gir slipp på uro, tankekjør og negative følelser fra fortiden slik at kroppen føler seg trygg. 

Velkommen!

Jeg anbefaler 3 sesjoner for å oppnå de endringer du ønsker.
Siste gangen får du med deg en lydfil som du kan lytte til.

NB!
Ved alvorlig traume vil jeg anbefale at du kontakter lege og psykolog.
Jeg behandler ikke mennesker med psykisk sykdom.