søvnproblem

Søvnproblem

Er det vanskelig for deg å sovne?  Våkner du på natten?
Kverner tankene slik at du ikke finner ro?

Søvn er viktig -  og uten søvn er det vanskelig å fungere gjennom dagen.

Av og til kan stress være årsaken. Hos noen vil smerter, tinnitus, lite mosjon eller andre forhold hindre en god søvn. 

Hypnose kan bidra til at du kan finne mer ro i kroppen slik at du sover godt.

Jeg anbefaler 3 sesjoner for å oppnå de endringer du ønsker.
Siste gangen får du med deg en lydfil som du kan lytte til.

Velkommen!

NB! Jeg behandler ikke mennesker med psyskisk sykdom.