røykeslutt

Røyke- og snuskutt

Forskningen viser at hypnose er den mest effektive metoden for å kutte tobakk og snus på. Hvorfor er det å slutte å røyke så vanskelig – når vi kjenner alle negative konsekvensene av tobakk?

Viljestyrker er en del av det bevisste sinnet, det er derfor viljestyrke i seg selv som regel ikke er nok til å stumpe røyken/slutte med snus. Vaner og assosiasjoner er en del av det ubevisste sinnet. I hypnose har du tilgang til hele sinnet ditt. 

Det er viktig at du er motivert til denne endringen.

Programmet for røyke- og snuskutt gjøres over 3 sesjoner.
Siste gangen får du med deg en lydfil som du skal lytte til de neste dagene.

Velkommen!