depresjon

Deprimert / nedstemt

De fleste opplever av og til å være triste eller nedstemte. Dersom denne følelsen blir langvarig, snakker vi om en depresjon.

Noen tegn til nedstemthet kan være: 

  • Ensomhet
  • Forstyrret søvn
  • Indre uro
  • Lav selvtillit
  • Lite energi
  • Negativitet
  • Tristhet
  • Traume   

Jeg anbefaler 3 sesjoner for å oppnå de endringer du ønsker.
Siste gangen får du med deg en lydfil som du kan lytte til.

NB! Jeg behandler ikke mennesker med psykisk sykdom.